082/ 834 256 [email protected]

Промоционален пакет
„ОСТЕОПОРОЗА СКРИНИНГ“


Пакетът включва следните тестове:

  • Витамин Д тотал

  • Паратхормон

  • Алкална фосфатаза

  • Калций

  • Йонизиран калций

  • Фосфор

Стара цена: 35,00 лв. + 5лв. такса
Нова цена:   25,00 лв. + 2лв. такса

Период на валидност: от 07.03.2022г. до 31.03.2022г.
Заб.: Материали ще се вземат във всички филиали на Лабораторията.