082/ 834 256 [email protected]

Диагностика на инфекциозни болести

Диагностика на инфекц, б-сти
ПродуктЦена
Коронавирус антитела (SARS-CoV-2 IgG)31,00 лв.
Бърз антигенен тест за Коронавирус15,00 лв.
Комбиниран бърз тест Ag SARS CoV-2 и Грип А/Грип В18,00 лв.
Комбиниран бърз тест Ag SARS CoV-2, Грип А&В, RSV20,00 лв.
Комбиниран PCR тест за SARS CoV-2, Грип А, Грип В132,00 лв.
Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)72,00 лв.
antiSARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела)49,50 лв.
Сифилис ( Syphilis, WASS )9,00 лв.
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот)72,00 лв.
СПИН ( HIV )15,70 лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM )21,20 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total )21,20 лв.
HBsAg (Хепатит B)15,90 лв.
HBsAg ( quantitative test ) количествен тест31,20 лв.
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative )149,70 лв.
anti-HBsAg22,50 лв.
HBeAg22,50 лв.
anti - HBc IgM22,50 лв.
anti - HBc тотал22,50 лв.
anti - HBeAg22,50 лв.
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )22,50 лв.
HCV количествен РНК ( HCV RNA quantitative )180,00 лв.
anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот)97,00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )23,20 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )23,20 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) Immunoblot90,00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) Immunoblot90,00 лв.
Хепатит D ( anti-HDV IgM )24,80 лв.
Хепатит D ( anti-HDV total )24,80 лв.
Chlamydia trachomatis - IgG, IgM28,50 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA20,30 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM20,30 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG20,30 лв.
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )24,70 лв.
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )24,70 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)53,80 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgG(потвърдителен)53,80 лв.
Изследване на кърлеж за Borrelia19,60 лв.
Рубеола (Rubella) IgM20,80 лв.
Рубеола (Rubella) IgG20,80 лв.
Морбили IgM, IgG (Measles IgG, IgM)54,40 лв.
Морбили IgM (Measles IgM)31,50 лв.
Морбили IgG (Measles IgG)31,50 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM27,80 лв.
Паротит (Заушка) anti Mumps IgG26,40 лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG49,80 лв.
Варицела Зостер Ig M (Varicela zoster)29,60 лв.
Варицела Зостер Ig G (Varicella zoster)29,60 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG и IgM (HSV1)46,80 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)25,90 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)25,90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM (HSV2)46,80 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)25,90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)25,90 лв.
HHV - 6 IgG (Човешки Херпес Вирус-6)33,60 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgM22,40 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG22,40 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM35,60 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test56,40 лв.
Цитомегаловирус CMV DNA190,00 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgM )26,00 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG )26,00 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG и IgM )45,50 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EBNA Ig G )26,00 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgM )26,00 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgG )26,00 лв.
EBV количествен PCR (Viral Load)237,00 лв.
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgG Immunoblot52,00 лв.
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgM Immunoblot52,00 лв.
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )116,80 лв.
T-SPOT.TB ( Туберкулоза)150,00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)33,60 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)33,60 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgA33,60 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgM33,60 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgG33,60 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM23,70 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG23,70 лв.
Скрининг за 15 HPV72,00 лв.
Генотипиране за 21 HPV82,00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ33,60 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG33,60 лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )42,00 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM37,00 лв.
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG33,60 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM33,60 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG33,60 лв.
ParvovirusB19 IgM(Пета б-ст,Erythema infectiosum)33,60 лв.
BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус204,00 лв.
Изследване на ГРИП тип А и В ( Influenza A & B )18,00 лв.
Бърз тест за Респираторни вируси (RSV)15,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF84,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF84,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF84,00 лв.