082/ 834 256 [email protected]

Диагностика на инфекциозни болести

Диагностика на инфекц, б-сти 
ПродуктЦена
Коронавирус антитела (SARS-CoV-2 IgG)26,00 лв.
Бърз антигенен тест за Коронавирус10,00 лв.
Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)95,00 лв.
Сифилис ( Syphilis, WASS )7,50 лв.
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот)60,00 лв.
СПИН ( HIV )13,70 лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM )19,30 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total )19,30 лв.
HBsAg (Хепатит B)14,70 лв.
HBsAg ( quantitative test ) количествен тест26,00 лв.
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative )149,70 лв.
anti-HBsAg19,30 лв.
HBeAg19,30 лв.
anti - HBc IgM19,30 лв.
anti - HBc тотал19,30 лв.
anti - HBeAg19,30 лв.
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )19,30 лв.
HCV количествен РНК ( HCV RNA quantitative )180,00 лв.
anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот)97,00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )19,30 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )19,30 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) Immunoblot90,00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) Immunoblot90,00 лв.
Хепатит D ( anti-HDV IgM )20,70 лв.
Хепатит D ( anti-HDV total )20,70 лв.
Chlamydia trachomatis - IgG, IgM23,70 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA16,90 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM16,90 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG16,90 лв.
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )21,70 лв.
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )21,70 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)48,00 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgG(потвърдителен)48,00 лв.
Изследване на кърлеж за Borrelia16,30 лв.
Рубеола (Rubella) IgM17,30 лв.
Рубеола (Rubella) IgG17,30 лв.
Морбили IgM, IgG (Measles IgG, IgM)47,00 лв.
Морбили IgM (Measles IgM)27,90 лв.
Морбили IgG (Measles IgG)27,90 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM24,00 лв.
Паротит (Заушка) anti Mumps IgG22,00 лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG41,70 лв.
Варицела Зостер Ig M (Varicela zoster)24,70 лв.
Варицела Зостер Ig G (Varicella zoster)24,70 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG и IgM (HSV1)39,00 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)21,90 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)21,90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM (HSV2)39,00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)21,90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)21,90 лв.
HHV - 6 IgG (Човешки Херпес Вирус-6)28,00 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgM18,70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG18,70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM29,70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test47,00 лв.
Цитомегаловирус CMV DNA158,00 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgM )21,70 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG )21,70 лв.
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG и IgM )37,90 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EBNA Ig G )21,70 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgM )21,70 лв.
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgG )21,70 лв.
EBV количествен PCR (Viral Load)197,70 лв.
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgG Immunoblot43,00 лв.
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgM Immunoblot43,00 лв.
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )97,30 лв.
T-SPOT.TB ( Туберкулоза)125,00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)28,00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)28,00 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgA28,00 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgM28,00 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgG28,00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM19,70 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG19,70 лв.
Скрининг за 15 HPV65,70 лв.
Генотипиране за 21 HPV75,30 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ28,00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG28,00 лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )35,00 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM31,00 лв.
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG28,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM28,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG28,00 лв.
ParvovirusB19 IgM(Пета б-ст,Erythema infectiosum)28,00 лв.
BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус170,00 лв.
Изследване на ГРИП тип А и В ( Influenza A & B )15,00 лв.
Бърз тест за Респираторни вируси (RSV)15,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF70,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF70,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF70,00 лв.