082/ 834 256 [email protected]

Кръвосъсирване и коагулация

Кръвосъсирване и коагулация
ПродуктЦена
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR4,90 лв.
аРТТ (ККВ)4,90 лв.
Фибриноген ( Fibrinogen )5,50 лв.
Време на кървене (Bleeding time)3,90 лв.
Време на съсирване3,90 лв.
D-димер ( D-dimer )26,50 лв.
Протеин С (PrC)34,70 лв.
Свободен Протеин S (Free Protein S)41,70 лв.
Антитромбин III27,90 лв.
Предразположение към тромбоза-стандартен127,00 лв.
Предразполжение към тромбоза-съкратен108,00 лв.
Предразположение към тромбоза-разширен176,00 лв.
Хомоцистеин (Homocysteine)35,70 лв.