082/ 834 256 [email protected]

Кръвосъсирване и коагулация

Кръвосъсирване и коагулация 
ПродуктЦена
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR3,90 лв.
аРТТ (ККВ)3,90 лв.
Фибриноген ( Fibrinogen )4,50 лв.
Време на кървене (Bleeding time)2,90 лв.
Време на съсирване2,90 лв.
D-димер ( D-dimer )19,30 лв.
Протеин С (PrC)28,70 лв.
Свободен Протеин S (Free Protein S)34,70 лв.
Антитромбин III22,70 лв.
Предразположение към тромбоза-стандартен116,90 лв.
Предразполжение към тромбоза-съкратен98,00 лв.
Предразположение към тромбоза-разширен165,00 лв.
Хомоцистеин (Homocysteine)29,70 лв.