082/ 834 256 [email protected]

Туморни маркери

Туморни маркери
ПродуктЦена
маркер fPSA ( free )19,80 лв.
маркер tPSA (total)19,80 лв.
fPSA (free)/tPSA(total)35,00 лв.
total beta HCG ( общ бета-ЧХГ )19,40 лв.
маркер CEA20,30 лв.
маркер AFP20,30 лв.
маркер PIVKA II86,40 лв.
маркер CA-19-920,30 лв.
маркер CA-12520,30 лв.
маркер CA - 15-320,30 лв.
маркер CA 72-425,60 лв.
маркер Cyfra 21-121,50 лв.
маркер SCC23,70 лв.
маркер Pro-GRP (Гастрин Освобождаващ Пептид)69,00 лв.
Бета 2 микроглобулин29,80 лв.
Tumor M2-PK (Туморна М2 пируват киназа)44,60 лв.
NSE ( Невронспецифична енолаза )29,80 лв.
маркер S - 10075,60 лв.
маркер HE 478,80 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация(ROMA)86,40 лв.
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Hgb,Трансферин50,40 лв.
Калпротектин-фецес (Calprotectin) количествен44,40 лв.