082/ 834 256 [email protected]

Туморни маркери

Туморни маркери 
ПродуктЦена
маркер fPSA ( free )14,30 лв.
маркер tPSA (total)14,30 лв.
fPSA (free)/tPSA(total)28,70 лв.
total beta HCG ( общ бета-ЧХГ )15,30 лв.
маркер CEA16,90 лв.
маркер AFP16,90 лв.
маркер PIVKA II72,00 лв.
маркер CA-19-916,90 лв.
маркер CA-12516,90 лв.
маркер CA - 15-316,90 лв.
маркер CA 72-421,30 лв.
маркер Cyfra 21-117,90 лв.
маркер SCC19,70 лв.
маркер Pro-GRP (Гастрин Освобождаващ Пептид)58,00 лв.
Бета 2 микроглобулин24,90 лв.
Tumor M2-PK (Туморна М2 пируват киназа)38,00 лв.
NSE ( Невронспецифична енолаза )24,90 лв.
маркер S - 10063,00 лв.
маркер HE 465,70 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация(ROMA)72,00 лв.
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Hgb,Трансферин42,00 лв.
Калпротектин-фецес (Calprotectin) количествен37,00 лв.