082/ 834 256 [email protected]

Материали за изследване на Коронавирус (COVID-19) PCR се взема САМО на адрес:

  • ул. „Видин“ №21  от понеделник до петък от 8:00 – 12:00ч.

Бланка на сертификат за направен PCR (ОТРИЦАТЕЛЕН), който се изисква при пътуване в чужбина може да попълните и свалите на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от ТУК , а на НЕМСКИ ЕЗИК от ТУК.

Бланка на сертификат за направен PCR (ПОЛОЖИТЕЛЕН), който се изисква при пътуване в чужбина може да попълните и свалите на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от ТУК , а на НЕМСКИ ЕЗИК от ТУК.

Бланка на сертификат за извършен Антигенен тест (ОТРИЦАТЕЛЕН) на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК може да изтеглите от ТУК, а на НЕМСКИ ЕЗИК може да изтеглите от ТУК .

Бланка на сертификат за извършен Антигенен тест (ПОЛОЖИТЕЛЕН) на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК може да изтеглите от ТУК, на НЕМСКИ ЕЗИК може да изтеглите от ТУК .

Бланка на сертификат за направен ТЕСТ ЗА АНТИТЕЛА СРЕЩУ КОВИД 19 (ПОЛОЖИТЕЛЕН), който се изисква при пътуване в чужбина може да попълните и свалите на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от ТУК.

След разпечатване и попълване на бланката може да получите резултат от теста и печат на сертификата от всяка наша приемна.

Във връзка с влизането в сила от 01 юли на цифровия сертификат на ЕС за COVID, е предвиден гратисен период за постепенно въвеждане от 01 юли до 12 август. През този период, може да се използват и други образци на документи, които страните членки следва да приемат. Очаква се, към 07 юли повечето болници и лаборатории да могат да издават европейски цифров сертификат.

Указания за попълване може да видите по-долу.