082/ 834 256 [email protected]

Имунохематология

Имунохематология
ПродуктЦена
Тест на Coombs - платен44,50 лв.
Кръвна група и Rh25,00 лв.
Студови еритроантитела46,70 лв.
Опр слаб D антиген52,50 лв.
Ham-test и Sucrosis lysis тест50,00 лв.
Секреторен статус41,20 лв.
Определяне на M и N антиген28,50 лв.
Двуфазни хемолизини50,00 лв.
Еритроантитела с медикаменти50,00 лв.
Еритроантитела-авто/ало45,50 лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела17,50 лв.
Специфичност на еритроантитела45,50 лв.
Опр. на титъра на еритроантитела44,00 лв.
Rh фенотип и Kell антиген46,20 лв.
Титър анти А и анти В28,50 лв.