082/ 834 256 [email protected]

Имунохематология

Имунохематология 
ПродуктЦена
Тест на Coombs - платен37,00 лв.
Кръвна група и Rh15,00 лв.
Студови еритроантитела38,90 лв.
Опр слаб D антиген43,70 лв.
Ham-test и Sucrosis lysis тест41,70 лв.
Секреторен статус34,30 лв.
Определяне на M и N антиген23,70 лв.
Двуфазни хемолизини41,70 лв.
Еритроантитела с медикаменти41,70 лв.
Еритроантитела-авто/ало37,70 лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела14,50 лв.
Специфичност на еритроантитела37,70 лв.
Опр. на титъра на еритроантитела36,70 лв.
Rh фенотип и Kell антиген38,50 лв.
Титър анти А и анти В23,70 лв.