082/ 834 256 [email protected]

Важно
Материали за микробиология на
23. декември (петък) 2022г. няма да се приемат!

Материали за PCR COVID19 тестове взети на 27. и 28. декември 2022г.
ще имат резултати на 29. декември след 14:00ч.

Лаборатория „Здраве“ Ви пожелава весели празници!