082/ 834 256 [email protected]

Промоционален пакет
„ЛЕЙДИ ПЛЮС“


Пакетът включва следните тестове:

  • LH

  • FSH

  • Estradiol

  • Prolactin

  • Progesterone

  • TSH

Стара цена: 54,30 лв. + 5лв. такса
Нова цена:   39,90 лв. + 2лв. такса

Период на валидност: от 07.03.2022г. до 31.03.2022г.
Заб.: Материали ще се вземат във всички филиали на Лабораторията.