082/ 834 256 [email protected]

Промоционални пакети лабораторни изследвания за детска ясла и детска градина

 

Пакет детска ясла/детска градина – РАЗШИРЕН:

 • ПКК – 24 показателя

 • Урина – общо химично изследване (10 показателя)

 • Урина – седимент

 • Микробиологично изследване за чревно носителство от фецес

 • Нативен препарат за чревни паразити

 • Скоч лента за Ентеробиоза

 • Обработка на биологичен материал

Стара цена: 35,00 лв. + 5лв. такса
Нова цена:   25,00 лв. + 2лв. такса

Второ дете – РАЗШИРЕН пакет:

Стара цена: 35,00 лв. + 5лв. такса
Нова цена:   15,00 лв. без такса

Пакет детска ясла/детска градина – СЪКРАТЕН:

 • Микробиологично изследване на чревно носителство от фецес

 • Нативен препарат за чревни паразити

 • Скоч лента за Ентеробиоза

 • Обработка на биологичен материал

Стара цена: 23,00 лв. + 5лв. такса
Нова цена:   18,00 лв. + 2лв. такса

Второ дете – СЪКРАТЕН пакет:

Стара цена: 23,00 лв. + 5лв. такса
Нова цена:   10,00 лв. без такса

Период на валидност: от 28.08.2023г. до 30.09.2023г.