082/ 834 256 [email protected]

Работно време за празничните дни през месец май 2024г.

 

1. май 2024г. (сряда):

 НЕРАБОТЕН ден за всички приемни на Лаборатория „Здраве 99“

3. май 2024г. (петък):

 Централна приемна гр. Русе ул. „Видин“ №21 : 8:00ч. – 13:00ч.

 За всички останали приемни   : неработен ден

4. май 2024г. (събота):

 Централна приемна гр. Русе ул. „Видин“ №21 : 8:00ч. – 13:00ч.

 За всички останали приемни   : неработен ден

6. май 2024г. (понеделник):

 НЕРАБОТЕН ден за всички приемни на Лаборатория „Здраве 99“

11. май 2024г. (събота):

 Централна приемна гр. Русе ул. „Видин“ №21 : 8:00ч. – 13:00ч.

 Стоматология гр. Русе ул. „Николаевска“ №66 : 8:00ч. – 13:00ч.

 За всички останали приемни   : неработен ден

18. май 2024г. (събота):

 Централна приемна гр. Русе ул. „Видин“ №21 : 8:00ч. – 13:00ч.

 Стоматология гр. Русе ул. „Николаевска“ №66 : 8:00ч. – 13:00ч.

 За всички останали приемни   : неработен ден 

24., 25. и 26. май 2024г. (петък, събота и неделя):

 НЕРАБОТНИ дни за всички приемни на Лаборатория „Здраве 99“

 

 Важно!
Материали за микробиология на 4. май (събота) и
23. май (четвъртък) 2024г. няма
да се приемат!

 

Лаборатория „Здраве 99“ Ви пожелава весели празници!