082/ 834 256 [email protected]

Поръчайте пакет
„Течно-базирана цитология +
Скрининг на 15 типа HPV“

на нова пакетна цена:   75,00 лв.

и спестете 34,40 лв.

Период на валидност: от 10.05.2022г.
Заб.: Материали се приемат във всички филиали на Лабораторията.