082/ 834 256 [email protected]

Работно време през Великденските празници

 

1. Централна приемна гр. Русе ул. „Видин“ №21:

 14. април (петък) 2023г.             : 8:00ч. – 13:00ч.

 15. април (събота) 2023г.           : неработен ден

 16. април (неделя) 2023г.           : неработен ден

 17. април (понеделник) 2023г.  : неработен ден

2. За всички останали приемни на Лаборатория „Здраве 99“:

 14. април (петък) 2023г.             : неработен ден

 15. април (събота) 2023г.           : неработен ден

 16. април (неделя) 2023г.           : неработен ден

 17. април (понеделник) 2023г.  : неработен ден

 

Важно
Материали за МИКРОБИЛОГИЯ НЯМА да се приемат
на
13. и 14. април (четвъртък и петък) 2023г.!

 

Лаборатория „Здраве 99“ Ви пожелава светли Великденски празници!