Кръвосъсирване и коагулация 
ПродуктЦена
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR3,90 лв
аРТТ (ККВ)3,90 лв
Фибриноген ( Fibrinogen )4,50 лв
Време на кървене (Bleeding time)2,90 лв
Време на съсирване2,90 лв
D-димер ( D-dimer )19,30 лв
Протеин С (PrC)28,70 лв
Свободен Протеин S (Free Protein S)34,70 лв
Антитромбин III22,70 лв
Предразположение към тромбоза(тромбофилия)116,90 лв
Предразполжение към тромбоза-съкратен98,00 лв
Предразположение към тромбоза-разширен165,00 лв
Хомоцистеин (Homocysteine)29,70 лв
Лекарств. чувств.към кумаринови антикоагул.(PCR)123,70 лв