Имунохематология 
ПродуктЦена
Кръвна група - платена15,00 лв
Тест на Coombs - платен37,00 лв
Кръвна група и Rh14,00 лв
Студови еритроантитела38,90 лв
Опр слаб D антиген43,70 лв
Ham-test и Sucrosis lysis тест41,70 лв
Секреторен статус34,30 лв
Определяне на M и N антиген23,70 лв
Двуфазни хемолизини41,70 лв
Еритроантитела с медикаменти41,70 лв
Еритроантитела-авто/ало37,70 лв
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела14,50 лв
Специфичност на еритроантитела37,70 лв
Опр. на титъра на еритроантитела36,70 лв
Rh фенотип и Kell антиген38,50 лв
Титър анти А и анти В23,70 лв