Диагностика на инфекц, б-сти 
ПродуктЦена
***** ДИАГНОСТИКА НА ИНФ. БОЛЕСТИ0,00 лв
Сифилис ( Syphilis, WASS )7,50 лв
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот)60,00 лв
СПИН ( HIV )13,70 лв
Хепатит А ( anti-HAV IgM )19,30 лв
Хепатит А ( anti-HAV total )19,30 лв
HBsAg (Хепатит B)14,70 лв
HBsAg количествен тест ( quantitative test )26,00 лв
anti-HBsAg19,30 лв
HBeAg19,30 лв
anti - HBc IgM19,30 лв
anti - HBc тотал19,30 лв
anti - HBeAg19,30 лв
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative )149,70 лв
Хепатит С (anti-HCV)19,30 лв
HCV количествен РНК ( HCV RNA quantitative )150,00 лв
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )19,30 лв
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )19,30 лв
Хепатит D ( anti-HDV IgM )20,70 лв
Хепатит D ( anti-HDV total )20,70 лв
*****ИЗСЛ. ЗА ХЛАМИДИИ0,00 лв
Chlamydia trachomatis - IgG, IgM23,70 лв
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA16,90 лв
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM16,90 лв
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG16,90 лв
*****ДИАГН. НА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ0,00 лв
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )21,70 лв
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )21,70 лв
Лаймска болест Westernblot IgM(потвърдителен)48,00 лв
Лаймска болест Immunoblot IgG(потвърдителен)48,00 лв
Изследване на кърлеж за Borelia16,30 лв
*****РУБЕОЛА, МОРБИЛИ И ПАРОТИТ0,00 лв
Рубеола (Rubella) IgM17,30 лв
Рубеола (Rubella) IgG17,30 лв
Морбили IgM, IgG (Measles IgG, IgM)47,00 лв
Морбили IgM (Measles IgM)27,90 лв
Морбили IgG (Measles IgG)27,90 лв
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM24,00 лв
Паротит (Заушка) anti Mumps IgG22,00 лв
*****ХЕРПЕСНИ ВИРУСИ0,00 лв
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG41,70 лв
Варицела Зостер Ig M (Varicela zoster)24,70 лв
Варицела Зостер Ig G (Varicella zoster)24,70 лв
Херпес Симплекс тип 1 IgG и IgM (HSV1)39,00 лв
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)21,90 лв
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)21,90 лв
Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM (HSV2)39,00 лв
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)21,90 лв
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)21,90 лв
HHV - 6 IgG (Човешки Херпес Вирус-6)28,00 лв
Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM29,70 лв
Цитомегаловирус (CMV) IgM18,70 лв
Цитомегаловирус (CMV) IgG18,70 лв
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test47,00 лв
Цитомегаловирус CMV DNA158,00 лв
*****ИНФ. МОНОНУКЛЕОЗА0,00 лв
Инфекциозна мононуклеоза (Paul Bunnell)9,00 лв
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG и IgM )37,90 лв
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgM )21,70 лв
Инфекц. мононукл.( EBV VCA IgG )21,70 лв
Ебщайн Бар вирус ( EBV EBNA Ig G )21,70 лв
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgM )19,70 лв
Ебщайн Бар вирус ( EBV EA IgG )19,70 лв
EBV количествен PCR (Viral Load)197,70 лв
Ебщайн-Бар-Вирус IgG blot43,00 лв
*****АТИПИЧНИ ПНЕВМОНИИ0,00 лв
QuantiFERON - TB Gold97,30 лв
T-SPOT.TB ( Туберкулоза)125,00 лв
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)28,00 лв
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)28,00 лв
Chlamydophila Pneumonie IgA28,00 лв
Chlamydophila Pneumonie IgM28,00 лв
Chlamydophila Pneumonie IgG28,00 лв
Mycoplasma pneumoniae IgM19,70 лв
Mycoplasma pneumoniae IgG19,70 лв
*****ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС0,00 лв
HPV-скрининг нисък онкогенен риск(6/11)47,90 лв
HPV-висок онкогенен риск(14типа +Течна цитология)59,70 лв
HPV-генотипиране (12 типа) високорискови75,30 лв
******ДРУГИ0,00 лв
Хеликобактер пилори (anti-H. pylori) IgG16,30 лв
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen39,70 лв
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ28,00 лв
Бруцелоза (Brucella sp) IgG28,00 лв
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )35,00 лв
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM31,00 лв
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG28,00 лв
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM28,00 лв
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG28,00 лв
ParvovirusB19 IgM(Пета б-ст,Erythema infectiosum)28,00 лв
Изследване за ГРИП тип А/B ( Influenza A/B )15,00 лв
Бърз тест за Респираторни вируси (RSV)15,00 лв
Туларемия - НЦЗПБ15,00 лв
Листериоза - НЦЗПБ21,00 лв
Ценоразписът е актуален към дата: 27.12.2018 г. 11:59:01