Материали за изследване на Коронавирус PCR се взимат САМО на адрес:

  • ул. „Петър Берон“ 5 от понеделник до петък от 8:00 – 12:00ч.
  • ул. „Николаевска“ 66 вход от към ул.“Иларион Макариополски“ от понеделник до петък от 8:00 – 12:00ч.

Бланка за сертификат, който се изисква при пътуване в чужбина може да свалите на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от ТУК , а на НЕМСКИ ЕЗИК от ТУК.

След разпечатване и попълване на бланката може да получите резултат от теста и печат на сертификата от всяка наша приемна.

Указания за попълване може да видите по-долу.