За да получите Вашия резултат, трябва да имате талон за получаване на резултат, даден Ви при посещението Ви в СМДЛ Здраве-99 ООД. На този талон има отпечатани Потребител ID и парола. Въведете ги в страницата за влизане в системата iLab Online. Следвайте инструкциите на системата по-нататък. Кликнете на бутона по-долу за да влезете в системата iLab Online:


Кликнете на банера за актуална статистика за COVID-19