Урина 
ПродуктЦена
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy)2,90 лв
Урина ОХИ 10 показателя ( Urinalysis )2,00 лв
Урина - белтък(Protein)0,60 лв
Урина - седимент (Microscopy)1,50 лв
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)2,70 лв
Калций в еднократна порция урина (Calcium )2,70 лв
Магнезий в диуреза (Magnesium in 24h urine)4,90 лв
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)2,70 лв
Калий в диуреза (Potassium in diuresis)3,90 лв
Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis )3,90 лв
Мед в диуреза (Copper in 24h Urine)15,30 лв
Хлор в диуреза (Chloride in diuresis)3,90 лв
Алфа Амилаза в урината (Amilase in urine)4,30 лв
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)2,70 лв
Белтък в еднократна порция урина2,70 лв
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)2,70 лв
Креатинин в еднократна порция урина2,70 лв
Урея в диуреза (Urea in 24h urine)2,70 лв
Урея в еднократна порция урина2,70 лв
Уринен албумин/креатинин (UACR)16,70 лв
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)2,70 лв
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)2,70 лв
Съотношени урея/креатинин в урина14,40 лв
Съотношение калций/креатинин в урина5,40 лв
Изл. за бременност- в урина7,00 лв
Цистин в 24-ова урина /без консервант/ (Cystine)29,00 лв
Оксалат в 24-ова урина /с консервант/ (Oxalate)29,00 лв
Цитрат в 24-ова /с консервант/ (Citrate)29,00 лв
Проба на Hoesch за порфирия5,00 лв
Колич.изброяване на формени елементи5,00 лв