Туморни маркери 
ПродуктЦена
fPSA ( free )14,30 лв
tPSA (total)14,30 лв
fPSA (free)/tPSA(total)28,70 лв
total beta HCG ( общ бета-ЧХГ )15,30 лв
CEA16,90 лв
AFP16,90 лв
CA-19-916,90 лв
CA-12516,90 лв
CA - 15-316,90 лв
CA 72-421,30 лв
Cyfra 21-117,90 лв
SCC19,70 лв
Бета 2 микроглобулин24,90 лв
Tumor M2-PK (Туморна М2 пируват киназа)31,70 лв
NSE ( Невронспецифична енолаза )24,90 лв
S - 10063,00 лв
HE 465,70 лв
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация(ROMA)72,00 лв
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Hgb,Трансферин42,00 лв
Калпротектин-фецес (Calprotectin) количествен37,00 лв