082/ 834 256 office@zdrave99.com

На 6ти септември ( понеделник) приемната ни на ул. Петър Берон 5 ще работи от 8.00 до 10.30 ч., всички останали приемни на лабораторията няма да работят.